Bazı firmaların işçinin maaşını vermemesi işçiyi dava açmaya yöneltmektedir. İşçi maaşını alamadığında haklarını öğrenerek işçi mahkemesine başvurur ve dava sürecini başlatır. İş mahkemelerinde karşımıza çıkan örnek yargıtay kararlarına göre işçi maaşı ödenmediği durumda haklı bulunur. İşçinin maaşı ödenmediğinde haklarını bilmesi ve bu doğrultuda hareket etmesi önemlidir. İşçi iş borcunu ödememek gibi haklarını bilerek hareket edebilir. Dava sonucunda tazminat almaya hak kazanabilir. İşçinin iş borcunu ödemediği durumda firmanın işçinin işini başkasına yaptırma hakkı olmadığını bilmesi süreci yürütmesini kolaylaştıracaktır. Haklarını bilen işçi haklarını savunabilecektir. Yaşanan olumsuz süreci mahkemeye taşıyabilecektir. 

İş Sözleşmesinde Maaş 

İşçinin maaşının ödenmemesi durumunda iş sözleşmelerinde belirtilen detaylar dikkate alınır. İş sözleşmesinde her iki tarafın da birbirilerine hangi koşullarda bağlı oldukları belirtilmektedir. İş sözleşmelerinin amacı bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da bu işe mukabil ücret ödemeyi kabul etmesinin garanti altına alınmasıdır. Bu yüzden maaşı ödenmeyen işçinin dava açmaya hakkı vardır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde belirtilen ücret tanımı maddesine göre;

  “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.”  

Maaşın tanımı iş karşılığı verilen para şeklinde belirtildiği için firma işini yapan işçiye maaşını ödemekle yükümlüdür. Aksi bir durum söz konusu değildir. Bu madde ile belirtilen maaş işçiye mutlaka ödenmelidir. İş için verilen ücret işçiye en fazla 1 ayda ödenmelidir. İş sözleşmesine ya da toplu iş sözleşmelerine bağlı olarak bu süre 1 haftaya kadar inebilir. Ödenmediğinde mücbir bir sebep belirtilmelidir. Mücbir sebebi bulunmayan işverenin maaşı ödememe gibi bir hakkı yoktur.

Maaşı Ödenmeyen İşçinin Hakkı

  • Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir sebep belirtilmeden ödenmeyen iş sözleşmenin gerekliliği olan iş görme borcunu yerine getirmeyebilir. 
  • İş ücreti ödenmeyen işçinin borcunu yerine getirmeme eylemi sayısal olarak toplu bir eyleme dönüşse bile grev olarak tanımlanamayacak bir eylemdir. 
  • Gününde ödenmeyen işçi ücreti için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanacaktır. 
  • İşçi ücret ödenmediği gerekçesi ile iş borcunu ödemediğinde iş akitleri çalışmama nedeniyle fesh edilemez ya da işçinin yerine yeni bir işçi alınamaz. İşçinin yapması gereken işler başkasına yaptırılamaz. 
  • İşçi ücreti ödenmediği takdirde iş sözleşmesini bu nedene dayanarak feshedebilir. Bu noktada kıdem tazminatı almaya hak kazanır. 
  • Ücreti ödenmeyen işçi iş sözleşmesini fethetse bile kıdem tazminatı ile birlikte hak kazandığı ücretleri alabilir ve hukuki işlem başlatabilir. 

Maaşını alamayan işçi haklarını alabilmek ve hak kaybına uğramamak için bölgesine bağlı olarak Kadıköy hukuk bürosundan destek alması işçi için avantaj sağlayacaktır. 

Bu yazıda yer verilen ve işçinin maaşını alamadığı takdirde haklarını belirten bilgiler Kadıköy İş Hukuku Avukatı Etyo Hukuk tarafından doğrulanmıştır. 

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir